JátékNet.hu játékfesztivál

<ul id="example">
 <li><span class="days">00</span><p class="days_text">Nap</p></li>
  <li class="seperator">:</li>
  <li><span class="hours">00</span><p class="hours_text">Óra</p></li>
  <li class="seperator">:</li>
  <li><span class="minutes">00</span><p class="minutes_text">Perc</p></li>
  <li class="seperator">:</li>
  <li><span class="seconds">00</span><p class="seconds_text">Másodperc</p></li>
</ul>

<script type="text/javascript">
  $('#example').countdown({
    date: '05/23/2015 00:00:00',
    offset: -8,
    day: 'Nap',
    days: 'Nap',
    hour: 'Óra',
    hours: 'Óra',
    minute: 'Perc',
    minutes: 'Perc',
    second: 'Másodperc',
    seconds: 'Másodperc'
  });
</script>
2015. május 23-án 10:00-18:00-ig rendezzük meg a JátékNet.hu játékfesztivált!

Jegyezd fel a naptáradba 2015. május 23-át, mert a Kamaraerdei Ifjúsági Parkban egy felejthetetlen napot varázsolunk az egész család számára! A JátékNet.hu játékfesztiválon több mint 30 márkával találkozhatsz! Vegyél részt vetélkedőkön, játssz, sportolj, szórakozz!

Regisztrálj minél hamarabb, hogy biztosan részt tudj venni, mert a helyek korlátozott számban állnak rendelkezésre! Köszönjük!

  <label for="email">E-mail cím: </label>
  <input name="email" type="email" class="required email r" />

  rajtam kívül 
  <input name="fo" type="text" class="required r" />
  <label for="fo">fővel, </label>

  <select class="r" style="margin-left:5px;margin-right:5px" name="ora">
    <option value="10">10:00</option>
    <option value="11">11:00</option>
    <option value="12">12:00</option>
    <option value="13">13:00</option>
    <option value="14">14:00</option>
    <option value="15">15:00</option>
    <option value="16">16:00</option>
  </select> órakor érkezem<br><br>

  <label for="conditions">Hozzájárulok, hogy e-mail címemre a JátékNet.hu játékfesztiváljának információiról levelet, játékboltjának újdonságairól és akcióiról hírlevelet küldhessen </label>
  <input name="conditions" type="checkbox" class="required" value="1" /><br><br>

  <button type="submit" class="button bbutton bblue r bnoicon">Részt veszek a játékfesztiválon!</button>
  </form>
 </center>

A következő élmények várnak rád:

Hozd vissza megunt játékaidat és mi kiegészítve azt, eljuttatjuk a Bethesda kórházban lévő gyermekek részére, még gyereknap előtt!

Nagyon sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! :)

Házirend

Program

Térkép

X

A JátékNet.hu Játékfesztivál házirendje

Kedves Játékosok!


A SHIFT Event Korlátolt Felelősségű Társaság és a JátékNet.hu (a továbbiakban: Szervezők) által szervezett JátékNet.hu Játékfesztivál (a továbbiakban: Rendezvény) jelen házirendje a Rendezvényre vonatkozó kötelező belépési és magatartási szabályokat tartalmazza.

A rendezvényre belépő személyek (a továbbiakban: Látogatók) a rendezvény területére való belépéssel mint ráutaló magatartással kijelentik, hogy az itt kifüggesztett, valamint a www.jateknet.hu/jatekfesztival internetes oldalon közzétett házirendet előzetesen megismerték és azokban foglaltakat önmagukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.


A Rendezvény helyszíne: Kamaraerdei Ifjúsági Park

A Rendezvény időtartama: 2015. május 23. 10:00 – 19:00

I. BELÉPÉS A RENDEZVÉNYRE

1./ A Rendezvényre belépni 2015. május 23-án 10:00 – 19:00 óra között lehetséges. A Szervezők fenntartják azonban maguknak a jogot, hogy a rendezvény területére való belépést megtagadják, amennyiben a terület látogatóinak száma a vonatkozó rendelkezésekben és biztonsági előírásokban meghatározott létszámot már elérte. Ebben az esetben a Látogató akkor tud belépni, ha valaki elhagyja a területet.


2./ A Szervezők a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartják a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozzák. Így különösen tilos a Rendezvény területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, esernyőt, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, 8 centiméternél hosszabb vágó élű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni. Drónt a Rendezvény területére behozni kizárólag abban az esetben lehet, ha a Látogató rendelkezik a Szervezők előzetes, írásos engedélyével. A korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató a Rendezvény területére nem léphet be.


3./Amennyiben a látogatók saját játékokat kívánnak bevinni és azok a kiállítók által bemutatott játékokkal könnyedén összetéveszthetőek, úgy a Szervező a játékokat ellátja egy azonosító matricával az esetleges félreértések elkerülése végett. Amennyiben a látogató ehhez nem járul, hozzá úgy a kérdéses tárgyat nem viheti be a rendezvény területére.


4./ A Látogató nem jogosult alkoholos italt bevinni a Rendezvény területére. A rendezvény teljes területén tilos a dohányzás.


5./ A Rendezvény területére gépjárművel behajtani tilos. A parkolóhelyek korlátozottsága miatt, a Rendezvény megközelítéséhez javasolt a tömegközlekedési eszközök, valamint a taxi-szolgáltatás igénybevétele. A Szervező javasolja, hogy aki mindenképpen gépjárművel indul útnak, az a Rendezvényre vezető útján valamely őrzött parkolóhelyen vagy közterületen helyezze el gépjárművét és a hátralévő utazáshoz válassza a tömegközlekedési eszközöket. A Szervezők javasolják a Rendezvény megközelítését a 41-es villamossal, melynek végállomása a Rendezvény bejáratánál található.


6./ A Rendezvény területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákon, vakvezető kutyákon és rendőrségi kutyákon túlmenően kizárólag az általános közfelfogás szerint szelíd, a Látogatók és mások életére, egészségére, testi épségére veszélyt nem jelentő, pórázon vezethető háziállatok (házi kedvencek, tipikusan: kutya, vadászgörény, egyes rágcsálófajták, stb.) léptethetőek be, díjmentesen, és csak gazdájuk által. A házi kedvenceket a Rendezvény területére behozni nem ajánlott, a Szervezők javasolják azok otthonhagyását. Házi kedvenceket a Rendezvény területére a következő feltételek együttes megléte esetén lehet beléptetni:


(i) érvényes oltási igazolvány egy évnél nem régebbi veszettségoltással,

(ii) egyedi azonosító (olvasható tetoválás vagy mikrochip),

(iii) póráz, nyakörv, szájkosár, biléta a gazda (a Rendezvény ideje alatt is elérhető) telefonszámával.


A fentiek megléte a Rendezvény bejáratnál ellenőrzésre kerülhet, és hiányosság esetén a házi kedvenc nem hozható be. Házi kedvenc behozatalával a Látogató tudomásul veszi, hogy azt higiénikus, az állat számára is megfelelő körülményeket biztosító módon köteles tartani, továbbá kutya és vadászgörény behozatalával tudomásul veszi azt is, hogy azt a Rendezvény teljes ideje alatt szájkosárral, pórázon köteles tartani. A Szervezők fenntartják maguknak a jogot, egyedileg megtiltani adott állatnak a Rendezvényre történő behozatalát, továbbá a fentiek folyamatos ellenőrzésére, és a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében a rendelkezéseknek nem megfelelő állatok kitiltására.

A Szervezők javasolják, hogy az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében a segítő kutyák – amelyekről a 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet rendelkezik – behozatala esetén a következő feltételeknek a Látogató megfelelni szíveskedjen. A vakvezető és a fogyatékkal élőket segítő terápiás kutya esetében – a kutya szájának speciális funkcióját tekintve – szájkosár használata nem kötelező, de megléte ajánlott. Amennyiben a Látogató úgy ítéli meg, hogy a segítő kutyája a túlzott audiovizuális ingerekre a kiképzéstől eltérően reagál, vagy túlzottan szenzitív, akkor a Rendezvény ideje alatt szájpórázt, esetlegesen szájkosarat helyezzen fel segítő kutyájára. A segítő kutya bevitele a Rendezvényre a Látogató felelőssége. Amennyiben a segítő kutya a kiképzés során elsajátított magatartástól eltérően viselkedik, a Rendezvény területéről kitiltható.

II. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

1./ A Látogató a Rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vallás vagy ideológiai meggyőződését vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogató a Rendezvény területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. A Szervezők kérik a Látogatóktól, hogy a kihelyezett szemétgyűjtőket használják a szemét elhelyezésére.


2./ A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a Szervezők, valamint a Szervezőktől engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak (a rájuk vonatkozó külön szerződés rendelkezései szerint), más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez.

A Szervezők, valamint a Szervezőktől engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. A Látogató külön is tudomásul veszi, hogy a Szervezők a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Szervezőkkel szemben. A Látogató jogosult a Rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Szervezők kifejezetten kizárják a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik.


3./ A Rendezvény területén – a Rendezvény bejárata előtti területet is ideértve – a Szervezők előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.


4./ A kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a Rendezvény területén tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvény területén is tilos, azt a törvény bünteti.


5./ A Rendezvényen a Látogatók biztonsága érdekében tilos tüzet rakni.


6./ Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a Látogatók számára, a Rendezvényen a Szervezők által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos.


7./ A Rendezvény területén a Szervezők megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi. Amennyiben a Látogató ezen személyek eljárásával szemben panaszt kíván tenni, úgy azt – lehetőség szerint az azonosítószám megadásával – a Szervezőknél teheti meg.


8./ A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény területén, illetve afelett drón használatával videovagy fényképfelvételt készíteni kizárólag a Szervezők előzetes, írásos engedélyével, valamennyi vonatkozó jogszabályi előírás betartásával, a résztvevők és a Rendezvény biztonságát nem veszélyeztetve lehet. A felvétel készítője köteles az egyes felvételek készítésének módját és időpontját a Szervezőkkel előzetesen egyeztetni és jóváhagyatni.


III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1./ A Szervezők kizárólag a nekik felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felelnek, és a Látogatót a jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán.


2./ A Rendezvényen a szervezők csomag- és értékmegőrzőt nem üzemeltetnek, ennek megfelelően személyes és egyéb tárgyakért nem vállalnak felelősséget. A kijelölt parkolókban a szervezők őrzést nem biztosítanak, ezért az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében a Szervezők felelőssége kizárt.


3./ A Rendezvényt, a Szervezők rossz idő esetén is megtarthatják. A Rendezvény vagy annak adott része nem kerül megtartásra, ha vis maior esemény miatt a Szervezőket a hatóságok kötelezik annak felfüggesztésére vagy bezárására.


4./ A kiállított eszközöket és játékokat minden látogató a saját felelősségére próbálja ki. A szervezők nem vállalnak felelősséget a kiállított eszközök szakszerűtlen, felelőtlen, vagy akár a megszokottól eltérő használati módjaiból bekövetkezett balesetekért, sérülésekért és károkért.


5./ A Szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.


6./ A vendéglátással, a rendezőkkel, vagy bármi mással, kapcsolatos észrevételekkel, panaszokkal, ötletekkel a térképen feltüntetett ponton található regisztráció munkatársaihoz lehet fordulni.


Jó szórakozást kívánunk Nektek!

X
X

Friss híreink a játékfesztivállal kapcsolatban:

   <h3 class="nice" style="margin-left:20px;">Mindenkinek!</h3>
 <p class="jatekfesztival_blog"><strong>2015.05.10.</strong> - Korábbi összefoglalóinkból láthattátok, hogy a május 23-án megrendezésre kerülő Kamaraerdei Ifjúsági Parkban lévő JátékNet.hu játékfesztivál kicsiknek és nagyoknak, lányoknak és fiúknak egyaránt tartalmas és minőségi szórakozást nyújt! <a href="https://www.jateknet.hu/jatekfesztival_mindenkinek?utm_source=homepage&utm_medium=landing&utm_campaign=jatekfesztival_0512">Olvass tovább</a>

  <h3 class="nice" style="margin-left:20px;">Fiúknak és lányoknak</h3>
 <p class="jatekfesztival_blog"><strong>2015.04.30.</strong> - A JátékNet.hu játékfesztiválon lányok és fiúk egyaránt jól érezhetik magukat! Olyan újdonságokat, népszerű és TV reklámos játékokat próbálhatsz majd ki, amire máshol eddig még nem volt lehetőséged! <a href="https://www.jateknet.hu/jatekfesztival_fiuknak_es_lanyoknak?utm_source=homepage&utm_medium=landing&utm_campaign=jatekfesztival_0430">Olvass tovább</a>

  <h3 class="nice" style="margin-left:20px;">Kicsiknek és nagyoknak</h3>
 <p class="jatekfesztival_blog"><strong>2015.04.24.</strong> - Itt minden korosztály megtalálja a számára megfelelő játékokat! Egészen a kicsiktől kezdve a nagyokon át, a felnőttekig! A játékfesztiválon lehetőséged lesz sportolni, vetélkedőkön részt venni, társas-, és egyéb olyan játékokat kipróbálni, amire eddig nem volt még alkalmad!

Olvass tovább

Hozd mozgásba magad!

2015.04.19. - Természetesen a szabadtéri játékokból sem lesz hiány! Ada (Pintér Adrienn) segítségével gyeremeked megmutathatja, hogy mire is képes egy-egy ügyességi vetélkedő során. Olvass tovább

 <h3 class="nice" style="margin-left:20px;">Készülődés</h3>
 <p class="jatekfesztival_blog"><strong>2015.04.10</strong> - 2015. május 23-án 10:00-tól kerül megrendezésre a nagyszabású JátékNet.hu játékfesztivál! Ezúton is nagyon sok szeretettel meghívunk Benneteket erre a fantasztikus rendezvényre! Biztos Te is kiváncsi vagy, hogy milyen programokkal készülünk Neked, a kamaraerdei ifjúsági parkban! <a href="https://www.jateknet.hu/jatekfesztival_keszulodes-blog?utm_source=homepage&utm_medium=landing&utm_campaign=jatekfesztival">Olvass tovább</a>
 </p>
</td>